"או או" או "גם וגם וגם"

​אנשים רבים נוטים לנקוט בגישה "או או" כאשר הם נפגשים בסיטואציה שדורשת החלטה. למשל, ריב עם בת הזוג עשוי להיות הזדמנות מתאימה לאמירה "או שהיא תתנצל או שלא אדבר עימה".

ישנה אפשרות נוספת, מעצימה ומקדמת: תחת השימוש ב"או או", אפשר גם לבדוק את "גם וגם וגם".  האמירה של בן הזוג שעסק קודם במריבה עשויה להשתנות ל "אני מצפה ממנה להתנצל, ובמקביל גם אחשוב, אולי אמצא על מה עלי להתנצל, וגם אפשר בכלל לא לעסוק בנושא ולצאת לסרט, וגם אפשר לחזור לדבר כאילו זה לא קרה..." 

מה מאפשרת גישה של "גם וגם וגם וגם"? קבלה של המציאות, גמישות בחשיבה ובפעולה, יצירתיות בעיצוב אפשרויות, יעילות בפתרונות.

 

אתה מוזמן להכין דף כזה, מבוסס על מאורעות חייך בימים אלה. בהצלחה!

 

 

            ארוע                                                                      איך פעלתי                                                                

                                          I                                                          I

                                          I                  או או                                 I                           גם וגם וגם

                                          I                                                          I

                                                                                                                                                                          

                                          I                                                          I

 

                                          I                                                          I

                                          I                                                          I

                                          I                                                          I

   

  

 

מנטור לניהול עם משמעות