איזה תפקיד הכי מתאים לי??

לעתים קרובות התשובה לבעייה סמויה מעיניך, אך גלויה וידועה לסביבתך. אילו רק העזת לשאול, היו נחסכים ממך לילות רבים של חיבוטי נפש.

תרגיל זהנ מזמין אותך לברר עם סביבתך, "לאיזו משרה או תפקיד אתה הכי מתאים לדעת הנשאל". נשאל אחד מייצג רק את דעתו. כך גם כל שאר הנשאלים. אלא שצירוף התשובות כולן עשוי לתת לך כיווני מחשבה פוריים. מומלץ להסתייע בחוות דעתם של לפחות 15 אנשים המכירים אותך, זה נותן לבדיקה גם ערך סטטיסטי.

ב ה צ ל ח ה !

 

 

 והשאלה: 

"נניח שאתה נכנס לסופרמרקט ענק, הגדול ביותר שראית מעודך. המדפים עמוסים סחורות מקצה עד קצה בשפע אין-סופי. ככה עוד ועוד מסדרונות ומדפים מלאים עד להתפקע. תוך כדי הליכה ובהתבוננות מדוקדקת יותר מתגלה לך שהמצרכים כולם שונים מהמוכר לך. אלה מוצרים שטרם ראית באופן הזה, אלה הם משרות, תפקידים, עבודות מכל הסוגים והמינים. כל המשרות עומדות פנויות, מוכנות למכירה, החל במלך בריטניה וכלה במנקה של חנות בגדים במכסיקו.

הנח לרגע שאני (השואל) פנוי כרגע. איני עסוק בשום עבודה. התבונן היטב אל המדפים והורד עבורי את המשרה, שכיר או עצמאי,  שלדעתך עשויה להיות המתאימה לי ביותר. אם תוכל, הסבר גם מדוע בחרת בה."

תודה.

 

מנטור לניהול עם משמעות