איך אני קם בבוקר - תרגיל

 למאמן. תרגיל זה נועד לחדד את ההבנה והמודעות שבין חשיבה תהליכית לתוצאתית. מכאן שיש חשיבות גדולה להכנת התרגיל, אבל חשיבות גדולה עוד יותר למענה על השאלות שבסופו ובירור משמעות התשובות. בהצלחה!

 

"תניח שאתה אמור לקום בבוקר ממיטתך. גם מחר. אתה מאד אוהב לישון וגם הלכת לישון בליל אמש עמוק לתוך הלילה, ולכן רוצה לקום הכי מאוחר שאפשר. תניח שבדיוק בשעה 10.00 עליך להיות בפגישה בקפה אוסלו בתל-אביב. הפגישה מאד חשובה, מאד מאד. אתה עומד לקבל שם הצעה שאמורה להשפיע באופן משמעותי  על עתידך.

כבר עשית תכנונים דומים בעבר, פעמים רבות. אבל אולי לא במתכונת הזו ולא על נייר. אנא עשה זאת שוב, השתמש בטבלה המצורפת. בין שעת המפגש ושעת הקימה רשום לפחות 5 תוצאות ביניים הכוללות את השעה המתוכננת, את התוצאה שאתה מתכוון להשיג ופעולה שתתבצע לפני כן כדי להשיג את התוצאה. כל אלה נועדו לאפשר לך לדעת שאתה באמת מתכנן נכון את הבוקר שלך, וגם לא קם מוקדם מדי לחינם."

ב ה צ ל ח ה

 

 

 

שעה                      תוצאה                             פעולות שמתבצעות לפני כל תוצאה

 

10.00        פגישה קפה אוסלו תל-אביב             מגיע למקום המפגש

 

    *                             *                                                    * 

 

    *                             *                                                    * 

 

    *                             *                                                    * 

 

    *                             *                                                    * 

 

    *                             *                                                    * 

 

  ????         השעון מצלצל להשכמה                        שינה מתוקה      

 

 

  לבירור

 

1. נסח במדוייק את התוצאה אותה רצית להשיג. (קפה אוטלו בתל אביב אינה תוצאה מוגדרת במדוייק. חשוב על הגדרה חד חד ערכית לצורך זה. מכיר את מודל SMART? שווה להיעזר בו. 

2.

מה היתה צורת החשיבה שהינחתה אותך כדי לבצע את התכנון?  אם אינך מצוי בהבדלים בין חשיבה תהליכית וחשיבה תוצאתית שווה להתייעץ)

3.

באיזו מידה הסתייעת לתכנון בנסיון קודם שלך? 

4.

באיזה משאבים שלך, (למשל מימון, כוח-אדם, לוגיסטיקה) השתמשת כדי להשיג את התוצאה? 

5.

מהי התוצאה הקריטית (תוצאה שמבלי להשיגה אין אפשרות להשיג את היעד) ברצף התוצאות? האם יש יותר מאחת כזו? מהן? 

6.

על איזה תוצאות היית יכול לוותר מבלי לפגוע בהשגת התוצאה? 

7.

לאיזה תוצאות הכרחיות היית יכול גם למצוא חלופות? מהן? 

8.

בתום ביצוע התרגיל, באיזו מידה, אם בכלל, התקצר זמן השגת המטרה? 

9.

בתום ביצוע התרגיל, באיזו מידה, אם בכלל, הושג תהליך יותר איכותי? 

10.

בתום ביצוע התרגיל, לאחר שהפקת את לקחיו, האם היית מתכנן אחרת?​

מנטור לניהול עם משמעות