למי אין אמונות שגויות

 ע"פ  Paradigms ltd, תרגום דינה קידר

 

אמונות הן העומדות מאחרי רוב הדברים המשמעותיים שאנחנו עושים בחיים. בחלוקה גסה הן מתחלקות לאמונות תומכות ומקדמות, כך למשל הם כל הערכים שלנו, ולאמונות שגויות, כאלה שכל תפקידן לצבוע עבורנו את המציאות באופן שיקשה את חיינו וימנע בעדנו מלעשות צעדים מקדמים ומחזקים.

שאלון זה מזמין את המתאמן להתמודד עם האמונות השגויות ולמצוא דרך להפריך את תוקפן. 


 

 

שלב 1  - זיהוי אמונות (השלם את המשפטים)

כאשר אני בלחץ, אני ................................................................................................................................................................

פעמים רבות אני מרגיש אשם לגבי .............................................................................................................................................

כש................... קורה אני נלחץ ומרגיש.....................................................................................................................................

עקב האכילס שלי (החולשה המשמעותית ביותר) היא:............................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................

אני תמיד מנסה למנוע מ................................................................................................לקרות.

כאשר קורה משהו בלתי צפוי אני...............................................................................................................................................

אני תמיד מנסה ......................................................................................................................................................................

המכשול המשמעותי ביותר שעוצר אותי מלאהוב את עצמי הוא.................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................

מה שמניע את רוב מה שאני עושה הוא:.................................................................................................................................. ...

אני מפחד מ..............................................................................................................................................................................

אני מחפשת את אישורו של ...................לכל מה שאני עושה, כי הוא בשבילי ...............................................................................
הרגש השלילי / לא נוח הכי נפוץ בחיי הוא:.................................................................................................................................

הרגש שהכי שנוא עלי הוא ......................................................................................................................................................

 

שלב 2

לאחר שזוהו האמונות השגויות שלך, עשה את התרגיל שוב וענה לאותן שאלות על פי איך היית רוצה שדברים יהיו. למשל: קודם כתבת "כאשר אני בלחץ אני נכנסת לפאניקה", עכשו אולי תכתוב "כאשר אני בלחץ אני חושב על פתרון באופן רגוע, ומבקשת עזרה"

בהצלחה!.

 

כאשר אני בלחץ אני....................................................................................................................................................................

כאשר אני מרגיש אשם לגבי.........................., אני רוצה להתנהג כך:............................................................................................. 

כאשר החולשה המשמעותית ביותר שלי עולה, אני רוצה להתנהג כך:........................................................................................... .

כאשר ........................קורה אני רוצה להתנהג כך: ....................................................................................................................... 

כאשר אני מפחד/ת מ..............................אני רוצה להתנהג ......................................................................................................... 

על מנת שלא אצטרך את האישור של ......................, עלי........................................................................................................... 

כאשר עולה הרגש השלילי הנפוץ בחיי, אני רוצה ל........................................................................................................................
כדי לאהוב את עצמי עלי.............................................................................................................................................................. .

כאשר קורה משהו בלתי צפוי אני רוצה להתנהג כך........................................................................................................................

 

סיכום: מה הלקחים מהתרגיל הזה לגבי:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

מנטור לניהול עם משמעות