אסטרטגיות לתגובה במצבים מאתגרים

 

 

 ע"פ ארנינה קשתן

 

4 אסטרטגיות עיקריות עומדות לפנינו במערכת יחסים. אין בהן אסטרטגיה "טובה" או "רעה". כולן אפשריות והמבחן שלהן היא מידת ההתאמה לתוצאה אותה נבחר להשיג.

בקש מהמתאמן להביא ארוע או ארועים בעולמו מן התקופה האחרונה המדגימים שימוש באחת האסטרטגיות. תן דעתך שבחירה באחת משלוש האסטרטגיות הראשונות תלויה בו בלבד בעוד לשיתוף פעולה, נגזר גם משמו, נדרשים גורמים נוספים.

ב ה צ ל ח ה !!

 

 

האסטרטגיה          רווח אפשרי , סיכוי               הפסד אפשרי, סיכון                 הנחת עבודה,                                                                                                                                                                                      האם יש סיכוי לשינוי

 

1. הפעלת כוח       השגת רצוננו באופן              הפעלת כוח נגדי: כעס,                         קיים                                                                                              מהיר.                                   ניכור, ניתוק קשרים.

 

2.ניתוק מגע         ניתוק ממרכיבים לא              כעס וניתוק ממקורות                           נמוך                                                                  מוחלט                  רצויים. הקלה                       רצויים, לרבות הקשר עצמו.

 

3.וויתור                שקט "תעשייתי", שימור         תיסכול. אי מילוי צרכים                        נמוך                                                                                              הקיים, מילוי צרכים חלקי      חשובים

 

4.שיתוף פעולה     הסכמה, הבנה, מכנה          בזבוז אנרגיות, זמן, תיסכול,                 קיים                                                       (הידברות)           משותף, קירבה, מילוי           אי וודאות לגבי מילוי צרכים                                                                                                                        צרכים הדדי                         

 

 

 

 

מנטור לניהול עם משמעות