תרגיל בבחירת שפת תגובה​

מיהו פרואקטיבי? מי שניצל את זכותו להבדלה בינו לבין שאר החי, לקבל החלטה לאחר שיקול דעת ומחשבה ולא כמענה אוטומטי-ריאקטיבי, כפי שנוהגים לפעול בעלי החיים.

מי יודע לכתוב חזון אישי

מן המפורסמות היא שתהליך האימון שם במרכזו עיצוב חזון למתאמן. לא מדובר בתהליך מוכר: הצורך לחשוב קדימה ברצינות תוך הפעלת דמיון, יצירתיות ואחריות אינו אירוע של כל יום. השאלות להלן אמורות לסייע הן בידי המתאמן והן למאמן למקד את הדיון שבהמשך באופן יותר אפקטיבי. מהן להרגשתי יתרונותיי הגדולים ביותר? באילו יתרונות מבחינים אצלי אנשים המכירים אותי היטב? מה אני נהנה מאוד לעשות? אילו רגעים בחיי היו המאושרים ביותר? מדוע עשה אותם למאושרים? מה הייתי בוחר לעשות אם היו לי זמן ומשאבים בלתי מוגבלים? מה אני רואה את עצמי עושה בחלומותיי בהקיץ? מה הם שלושת הדברים החשובים לי ביותר? כשאני מתבונן בחיי העבודה שלי, אילו מפעילויותיי נראות לי בעלות הערך הגדול ביותר? כשאני מתבונן בחיי האישיים, אילו מפעילויותיי נראות לי בעלות הערך הגדול ביותר? אילו מהדברים שאני מיטיב לעשות היו יכולים להועיל עם אחרים? אילו מכישרונותיי אינם ידועים לאיש?  אף שאולי דחיתי מחשבות כאלה בעבר, מהם הדברים שאני מרגיש שאני צריך לעשות? מהי מידת שביעות הרצון שלי מרמת ההגשמה שלי בתחום הפעילות הגופנית? לאילו תוצאות של איכות חיים שאין לי היום בתחום הפעילות הגופנית הייתי רוצה להגיע? אילו עקרונות יביאו ליצירת התוצאות האלה? מהם צרכיי ויכולותיי החברתיות? מהי מידת שביעות הרצון שלי מרמת ההגשמה שלי בתחום החברתי?​

השמטות, עיוותים, הכללות

האם ידעת שכמות המידע הקיים בעולם היא אין-סופית, שלמרות הכישורים הגבוהים של המוח האנושי הוא אינו מסוגל להכיל את כל המידע. האם ידעת שכדי ליצור את "מפת העולם" המתאימה לו, מסנן המוח את המידע באמצעות מנגנונים של השמטה, עיוות והכללה. למנגנון זה יתרונות, הוא מאפשר את בניית המערכת המתאימה לכל אחד, ןגם חסרונות, אוטומט שעלול להתעלם באופן לא מודע מנושאים חשובים. חשיפה וגילוי של השמטות, הכללות ועיוותים היא כלי מרכזי ביצירת שינוי והשתחררות מאמונות מגבילות ופרשנויות מעכבות. לצפייה במצגת יש להקליק על הכותרת.​

עקרונות מנחים להקשבה​

אם יש אבן אחת שעליה עומד כל עולם האימון, הרי זו אמנות ההקשבה

מה עושים עם חשיבה מעוותת

עיוותי חשיבה הם הטיות בחשיבה שגורמות לה לפרש את המציאות באופן שגוי. לכל אדם רציונלי הנדרש לקבל החלטות, עיוות בחשיבה עלול להביא גם לקבלת החלטות שגויות. על כך ועוד בהקלקה על הכותרת.

רוצים או מוכרחים

רוצים או מוכרחים? את השאלה הזו נשאל את עצמנו מדי יום, כמה פעמים מדי יום, כאשר אנו מוצפים במעשים ומטלות הנבדלים זה מזה, האם עשייתם היא בחירה שלנו, או של העולם הסובב אותנו. תרגיל זה מבוסס על חומרים מספרו של ד"ר טל בן-שחר "באושר ובאושר" שמבוססים על הפסיכולוגיה החיובית.

הסכם עם מתאמן

​בתחילת כל תהליך אימון יתבצע דיון בין המאמן והמתאמן על הסכם ההתקשרות, הנוסח שלהלן הוא דוגמה אפשרית אחת מרבות, שבסיכומו תתבצע חתימה עליו. יש מאמנים שעושים בהזדמנות זו כבר בירור מקיף על המתאמן, החל בשנת לידה, מקום מגורים ומצב משפחתי. אני מעדיף את הזה המקוצר שיותר מאשר הסכם הוא סוג של הצהרת כוונות.   הסכם התקשרות שם המתאמן.................... הסכם זה בין המאמן .................... לבין המתאמן הנזכר לעיל. נפגשנו כדי לבצע פרוייקט משותף בתחום ה-Coaching. כדי לקיים את השיתוף בינינו באופן מלא, בכבוד הדדי, ברצון טוב והבנה, יפורטו להלן מסגרות האימון. קיומן המלא הוא שיבטיח את הצלחת הפרוייקט. מטרת הפרוייקט: להביא את המתאמן למקום בו יבחר להיות, או לפחות לשים אותו על המסלול שיביא אותו למקום זה. שיטה: אימון מלא ע"פ ה-Coaching, באחריות וביצוע המאמן. תהליכי ומטרות האימון יבוצעו בדיסקרטיות מוחלטת בדרך המקובלת וע"פ כללי האתיקה של איגוד המאמנים הבין-לאומי.  מסגרת האימון נקבעת ל-12(*) פגישות בנות שעה (60 דקות), שיתקיימו במקום קבוע ובמועד שבועי מוסכם קבוע . המאמן יעמוד לרשות המתאמן גם ובכל מועד בין הפגישות ומתחייב להיענות תוך מכסימום 24 שעות לפנייה שנעשתה טלפונית, בדואל או מסרון. המתאמן יבצע את המטלות שיוטלו עליו לביצוע במועדים שבין הפגישות. המתאמן ישלם עבור האימון למאמן תמורה בסך ........... ₪ לכל מפגש. כחוק. התשלום יתבצע בפגישה הראשונה בכל חודש קלנדרי, עבור כל החודש שחלף. פנייה של המתאמן לדחייה או ביטול של פגישה תיעשה לא יאוחר מ-48 שעות לפני המועד הקבוע, שאם לא כן יחוייב במחיר הקבוע המלא. המתאמן מבין כי אין לפרש את יחסי האימון כטיפול פסיכולוגי או כל סוג של טיפול תרפויטי אחר. המתאמן מבין כי לא ניתן לערוב לתוצאות האימון וכי הוא מסכים ומתחיל את האימון בהבנה שהוא האחראי לתוצאות שיושגו. המתאמן משחרר את המאמן מאחריות או חבות לכל מצב לא רצוי, שעלול להיגרם כתוצאה ישירה או עקיפה של עצה או הכוונה שנמסרה לו על ידי המאמן שלו.  חתימתנו על הסכם זה מציינת הבנה מלאה והסכמה עם המידע המפורט לעיל חתימות:  המאמן................................   המתאמן ................................. תאריך ..............................  *) דיון והערכת הצורך בהארכת משך האימון ובאיזו מתכונת, יתקיים לקראת תום התקופה .                                                  

"או או" או "גם וגם וגם"

​אנשים רבים נוטים לנקוט בגישה "או או" כאשר הם נפגשים בסיטואציה שדורשת החלטה. למשל, ריב עם בת הזוג עשוי להיות הזדמנות מתאימה לאמירה "או שהיא תתנצל או שלא אדבר עימה".ישנה אפשרות נוספת, מעצימה ומקדמת: תחת השימוש ב"או או", אפשר גם לבדוק את "גם וגם וגם".  האמירה של בן הזוג שעסק קודם במריבה עשויה להשתנות ל "אני מצפה ממנה להתנצל, ובמקביל גם אחשוב, אולי אמצא על מה עלי להתנצל, וגם אפשר בכלל לא לעסוק בנושא ולצאת לסרט, וגם אפשר לחזור לדבר כאילו זה לא קרה..." מה מאפשרת גישה של "גם וגם וגם וגם"? קבלה של המציאות, גמישות בחשיבה ובפעולה, יצירתיות בעיצוב אפשרויות, יעילות בפתרונות. אתה מוזמן להכין דף כזה, מבוסס על מאורעות חייך בימים אלה. בהצלחה!              ארוע                                                                      איך פעלתי                                                                                                          I                                                          I                                          I                  או או                                 I                           גם וגם וגם                                          I                                                          I                                                                                                                                                                                                                    I                                                          I                                           I                                                          I                                          I                                                          I                                          I                                                          I      

כוחות הדרור שלי

 תרגיל כוחות הדרור נועד להציף נקודות שונות בחיי המתאמן, בערכיו ובתובנות שלו, באמצעות תשאול בשיטת "השאלה הקופצת". אחדים קוראים לזה "שיטת יאיר לפיד", עוד קודם שנעשה פוליטיקאי, ועיקרה תשובה מהירה. כל תפקיד התשובה זה להיות מהירה. לאו דווקא חכמה, לאו דווקא אמורה למצוא חן בעיני מישהו, פשוט מהירה. וזאת כדי לעקוף את מנגנוני ההגנה שפיתחנו כדי למנוע מאיתנו להיכשל.וגם, עונים בכתב ומקציבים זמן, נניח חמש דקות. זה חייב להספיק.בהמשך עוברים על התשובות ו"חופרים". אם עושים את זה בנעימות ובחיוך, המתאמן אפילו יאמר שמאד נהנה מהתהליך.   השאלות 1. לדעתי, אני טוב/ה מאד ב......... 2. לדעתי אני גרוע/ה מאד ב... 3. יש לי כשרון מיוחד ב... 4. אני מצטיין/ת ב... 5. בחיים לא אצליח ב... 6. אנשים שמכירים אותי חושבים שאני ..... 7. החיים שלי הם.... 8. הייתי מעדיף/ה להיות..... 9. אני יותר מדי..... 10. אני חייב/ת להשתפר ב.... 11. המשפחה שלי לעולם לא תסכים שאני ... 12. אין סיכוי שאני אוכל ל... 13. עכשו זה לא הזמן המתאים ל... 14. גם אם אחשוב שיוכל לעזור, לעולם לא אפנה ל... 15. אני לא יכול/ה להרשות לעצמי לעשות.... 16. כל המשפחה תצחק עלי אם אעשה .... 17. אילו ניסיתי שוב ושוב, בטוח הייתי מצליח/ה ל.. 18. אילו רק לא הייתי חייב/ת להתפרנס, הייתי .... 19. לרמה שלי לעבוד ב.. 20. אני מאד רוצה, אבל אין סיכוי שאגיע לרמה ב.. 21. עכשו זה לא הזמן המתאים לעשות .... 22. יש סיכוי מצויין שאוכל להצליח ב.... 

8 שאלות בצומת החלטה​

מי לא מכיר את התיסכול בצומת החלטה? האם להמשיך להתקדם? האם לעצור? האם לסגת לאחור? לפנות שמאלה? ימינה??

השאלות שבהמשך עוזרות למקד את ההתלבטות לעבר מסקנות ועשייה.

​שאלון לבדיקת אפקטיביות אישית

עד כמה אתה אפקטיבי? עד כמה אתה ער לאופן בו אתה פועל כך שיביא אותך בדרך הטובה ביותר להשגת מטרותיך בחיים?
השאלון הזה מנסה באמצעות מענה לשאלות, לתת לך תשובה הכי מדוייקת ואם לא זה, לפחות להעלות שאלות שאולי עד כה היו קבורות תחת השכחה והדחקה.

איך ניפטר ממחשבות שליליות

לכולנו יש לעתים מחשבות שליליות – על עצמנו, על סיטואציה או על אירוע. זה נורמלי. הבעיה היא כאשר מדובר בדפוסי חשיבה שליליים, החוזרים על עצמם.

מצגת זו, לצפייה בה הקלק על הכותרת, עוסקת באיתגור מחשבות שליליות באמצעות הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית. וראשית:הסבר מהי הגישה הקוגניטיבית ועקרונותיה העיקריים.

עיוותי החשיבה הנפוצים ביותר והאופן בו ניתן לעשות שימוש בגישה.

כיצד לקרוא תיגר על מחשבותינו השליליות וכיצד להחליפן במחשבות מקדמות יותר.

מה היה אילו

התרגיל "מה היה אילו.." הוא דרך לעקיפת הקושי של מתאמן לתת תשובות לשאלות ישירות, כי המתאמן אינו רואה בשאלות אלה "איום" מיידי. המאמן המנוסה יוכל ללוש בהצלחה את עיסת התשובות.

למי אין אמונות שגויות

אמונות הן העומדות מאחרי רוב הדברים המשמעותיים שאנחנו עושים בחיים. בחלוקה גסה הן מתחלקות לאמונות תומכות ומקדמות, כך למשל הם כל הערכים שלנו, ולאמונות שגויות, כאלה שכל תפקידן לצבוע עבורנו את המציאות באופן שיקשה את חיינו וימנע בעדנו מלעשות צעדים מקדמים ומחזקים.שאלון זה מזמין את המתאמן להתמודד עם האמונות השגויות ולמצוא דרך להפריך את תוקפן.

לצאת מהלופ

איך יוצאים מהלופ? מי לא מכיר התחבטויות בשאלות קטנות כגדולות: לקום או לא, להרים טלפון או לא, לנסוע ברכב או ללכת ברגל, לריב או לוותר, וכן הלאה וכן הלאה עולם שלם.הסרטון הקצר שיוקרן בפניכם עם הקלקה על הכותרת יפתח בפניכם נקודת התבוננות חדשה ומרעננת. שווה לראות, לחשוב וגם... ליישם!!

 אסטרטגיות לתגובה במצבים מאתגרים  

4 אסטרטגיות עיקריות עומדות לפנינו במערכת יחסים. אין בהן אסטרטגיה "טובה" או "רעה". כולן אפשריות והמבחן שלהן היא מידת ההתאמה לתוצאה אותה נבחר להשיג.

החיים בזבל? החיים יפים?

החיים מלאים בדברים משובשים. האם רק דברים משובשים או שזו הנטייה הטבעית לנו, לתת להם מקום כבוד בראש הרשימה

בירור לשעות הפנאי

לא הכל עבודה!!
כאשר אנחנו נמצאים במקום העבודה, נעבוד לפי לוח זמנים מתוקתק שנגזר ברוב המקרים מהרצון להיות יעיל ותכליתי. מבעוד יום נרשום את הדברים החשובים ותכנון השעות ייעשה על פיהם.עד ששבים הביתה. אז לפתע נושרים כל ההרגלים, עד מהרה נתיישב מול הטלביזיה עם העיתון או הקפה ושעות הפנאי יתמסמסו אל שמי הערב.

על האפשרות לבחור

אנשים תמיד בוחרים. הזכות לבחור נתונה להם וחלקם אפילו יעשה בה שימוש: יבחר האם לצאת ללימודים או לא, היכן ללמוד, איזה מקצוע ללמוד, איזו בת זוג יעדיף, איזו מנה להזמין במסעדה, להיכן לנסוע בחופשת הקיץ.

גם אלה שלדבריהם אינם בוחרים, למעשה אכן בוחרים אולם לתחושתם קיימים אילוצים על פיהם דברים קורים וחופש הבחירה למעשה לא ממומש. הם הולכים ללמוד בבית ספר מסויים כי הוא בשכונה שלהם, הם לובשים בגדים מסויימים כי זה מה שהעדיפה אימם או

תרגיל בהקשבה

אנשים רבים טועים לחשוב שהכלי להקשבה הן האוזניים. ולא כך. תפקיד האוזניים, אם לדייק, הוא לשמש אמצעי לקבלת תקשורת מהאחד לשני. אלא שההקשבה לשמה, לכאן גם התרגיל מכוון, היא פעולה של האדם במלואו, תשומת הלב שלו, הרגישות, רגשותיו ותחושותיו.

יציאה מחוסר בהירות בשיטת "הבעייה"

אנשים תמיד בוחרים. הזכות לבחור נתונה להם וחלקם אפילו יעשה בה שימוש: יבחר האם לצאת ללימודים או לא, היכן ללמוד, איזה מקצוע ללמוד, איזו בת זוג

פעילות – משמעות – הנאה​

התרגיל הבא מיועד לברר את מידת ההלימה בין המשמעות וההנאה שגורמות פעולות שונות לבין הזמן המוקצה להן.

בירור יחסים - דף עבודה

האדם נוטה לברוח מאחריות עצמית מפני העולם החיצוני שמאיים עליו, לפיכך נוצר קונפליקט בין דרישות החברה, לבין צורכי הפרט לצמיחה ול. ה"מ

אותנטיות - דף עבודה

אריק פרום כתב על התנאים להיווצרותה של חוסר אותנטיות כחלק ממנגנון הגנה המשמש את האדם להתמודד עם החופש שניתן לו לבחור ולברוא את עולמו.

איך אני קם בבוקר - תרגיל

תניח שאתה אמור לקום בבוקר ממיטתך. גם מחר. אתה מאד אוהב לישון וגם הלכת לישון בליל אמש עמוק לתוך הלילה, ולכן רוצה לקום הכי מאוחר שאפשר. תניח שבדיוק בשעה 10.00 עליך להיות בפגישה בקפה אוסלו בתל-אביב. הפגישה מאד חשובה, מאד מאד. אתה עומד לקבל שם הצעה שאמורה להשפיע באופן משמעותי על עתידך.

גליון עבודה לזיהוי כשרונות​

מספר הכשרונות שלנו יכול להיות בלתי מוגבל. כדאי להכיר אותם, להכיר בהם, כדאי לזהות את ההשפעה שהכשרונות שלנו יוצרים על אחרים. וגם לזכור שזה שאנו מוכשרים במשהו עדיין אינו אומר שבהכר

"צעד ראשון", אימון למאמנים בראשית דרכם​

"צעד ראשון" היא מתודת אימון אישית פרטנית למאמנים בראשית דרכם, וגם למאמנים ותיקים המחפשים דרך לחידוש וריענון. המתודה מבוססת על חומרים שפותחו בעקבות התנסות בהקמת העסק ועבודת האימון ונוסו בשטח.

בדיקת קשר

לכל אחד יש רשת קשרים, לעתים תהיה יותר עשירה ורחבה, לעתים יותר אינטימית ואישית. מבוססת על המשפחה, על שרות צבאי, על קורס משותף באוניברסיטה או גם היכרות מקרית ברחוב.
מטרת התרגיל המצורף היא לאנלז את המידע של המתאמן על הקשרים שלו. התרגיל עשוי להיות מוצע למתאמן בעקבות אמירה נוסח "לאף אחד לא אכפת ממני" או "בעצם אין לי אף חבר אמיתי". לפעמים עולות תובנות מפתיעות, שהיה קשה להעלות בדרך אחרת.

רשימת ספרים למדף האימון

רשימת הספרים מונה ספרים שקראתי ומומלצים, כאלה שקראתי ולא חייבים לקרוא וכאלה שלא קראתי אבל אחרים היפנו את תשומת ליבי.

3 נקודות מבט ומשהו למחשבה 

מרבית האדם יעבור את חייו מבלי שיעסוק אי-פעם בשאלה, איך הוא נראה על ידי אחרים, איך היה רוצה להיראות ומה ברצונו לעשות כדי לגשר על פערים.

שיחת היכרות ופתיחה לאימון - איך לעשות אותה

שיחת הפתיחה היא מפגש מכירה הדדי של מאמן ומתאמן, בסיכומו יידרשו להחליט על מידת רצונם בפתיחת תהליך אימון. כל אחד בודק עם עמיתו את קיום תנאי הבסיס לאימון פורה ומוצלח.שניהם יבדקו בראש וראשונה את הכימיה ביניהם. בלעדיה לא יזוז דבר.המתאמן יגיע לפגישה לאחר ששמע המלצות על המאמן ובדק אודותיו. בפגישה יוודא את נתוניו, ובהמשך יבקש תשובה לשאלה, האם אני מוכן לתת אמון מלא במאמן זה לכל משך האימון, לתת אשראי גם אם לא תמיד הכל  ברור לי, ולהיפרד לשלום ללא כאבים,  אם וכאשר יוחלט להיפרד.המאמן מזהה את הצלחת המתאמן עם הצלחתו, ולפיכך ינסה לבדוק את סיכויי הצלחת האימון. הבדיקה תבקש תשובה בעיקר לשתי שאלות: האם הבעייה מתאימה להתמודדות באמצעות אימון או שמא להעדיף צורת טיפול שונה, ומהי רמת המחוייבות שהמתאמן מתכוון לגייס לצרכי הצלחתו.ישנה אפשרות לפיה יחליט המתאמן לקיים אימון אך יש לו ספקות לגבי המאמן. מקובל להציע לו שמות נוספים לבחירה, כדי לקבל החלטה טובה ומאוזנת.  המאמן מציג את עצמו, מה הרקע שלו, רקע מקצועי ואישי.המתאמן מתבקש להציג עצמו בקצרה, ומדוע בא. זוכרים שסיבה = מטרה.שתי מטרות: הגדרת חזון והיעד המרכזי שיקרב להשגת החזון. נעשה שימוש בכלים מוכווני תוצאה משמונה תחומים:  ספורט:  מחנה אימונים, מסגרת, מדידת תוצאות, "תחשוב גדול תגיע רחוק" (אפקט פיגמליון)פילוסופיה: חשיבה תוצאתית, דע את עצמך, הכל במידה, החופש הוא הכרת הכרח,פסיכולוגיה, בעיקר פסיכותרפיה:  שאלות והקשבה, insideout, חיזוק חיובי, התחברות רגשיתהדידקטיקה של המקצוענות: מקצועיות בזמן אמיתי, קורלציה לתוצאותשיווק: אסטרטגיה / תדמית אישיתניהול: ניהול ממוקד תוצאות, מפת התוצאות, כלי תכנון ובקרהסוציולוגיה: מינוף משאבים חברתייםמנטורינג: כריזמה הצגת מבנה האימון ועלויות:פגישה שבועית למשך שעה וחצי, ובין הפגישות טלפונים ואימיילים. מחוייבות לחזור תוך 24 שעות. אחרי 3 חודשים מפגש חודשי ושיחות טלפון, או על פי צרכים. מחיר ..... למפגש. תהליך אימון יימשך ... פגישות.  אנשים הפונים לאימון, עושים זאת בדרך-כלל מתוך אחת, או יותר, מהסיבות הבאות: 1. שיפור רמת הישגים ותוצאות.2. הצלחה עיסקית – הצורך להשיגה.3. משימה קיומית – יעד מוגדר, פרוייקט, כניסה לתפקיד, מענה על צורך.4. שיפור איכות החיים.5. פתרון בעייה תפקודית / קיומית.6. פרשת דרכים.7. מצבי משבר.8. מימוש פנטזיה, או היפטרות מפנטזיה.9. התחבטות משמעותית / החלטה אסטרטגית.10. בקרה אסטרטגית. בדיקת אסטרטגיה קיימת ובניית חדשה במידת הצורך. המתאמן מתבקש לקבל כאן החלטה.Edit Post Text

איזה טעויות קיימות בחשיבה מקוצרת

חשיבה מקוצרת היא האופן שבו אנחנו מארגנים מחשבות שונות, לא תמיד באופן שמשרת את מטרותינו

10 טיפים לעסק אימון מצליח

מה באמת יעשה את עסק האימון שלך למצליח? אולי 10 הטיפים הבאים יעזרו לך להבין

מרשימת ההצלחות לעולם הערכים​

מה עומד מאחרי רשימת ההצלחות שלך? איזה ערכים משמעותיים תמכו בך בדרך להצלחה?

כמה טיפים על שאלות ואיך לשאול אותן

לשאול שאלות זו גם תורה וגם אמנות, אם רוצים לקבל תשובות אמיתיות ותורמות

מבט על - התבוננות מזווית אחרת

לעתים קרובות קשה למתאמן להיפתח. לא בכל מידע ירצה לשתף ולעתים קרובות יעדיף לשמור לעצמו מידע שעלול, כך להערכתו, לפגוע בדימוי העצמי.למרות שאינו טיפול פסיכולוגי, עדיין יחפש האימון מידע על עברו של המתאמן, ממנו ילמד על רכיבים חשובים לתוצאת האימון: חוזקות, ערכים, שאיפות, חלומות ואל מולם גם חולשות, חרדות, פחדים וחסרונות.אחת הדרכים הבדוקות היא להיעזר בדמיון. תרגיל זה מציע אפשרות, הוא עשוי להתאים למתאמנים אחדים, אצל אחרים הוא עלול לגרום להתנגדות. אז בהצלחה ובזהירות!!  ​

מי יפתח את חלון ג'והארי

"חלון ג'והארי" הוא למעשה הצעה למשוב, היכול לסייע ליחיד להכיר את עצמו בתחומים ובדפוסי התנהגות שלא היה ער להם.

איזה תפקיד הכי מתאים לי??

זו השאלה הכי נפוצה כשרוצים לעבור למשבצת הבאה בחיים. ואיך באמת יודעים מה הכי מתאים?

...
...

ארגז כלים למאמנים ומתאמנים 

חזרה >

מנטור לניהול עם משמעות