מה באמת חושבים עלי

קיים פער מובנה בין האדם כפי שהינו, לבין האופן בו הוא נתפס ע"י סביבתו. מידע כזה אודותיו עשוי לשרת את המנהל, גם אנשים אחרים להם יציע לבצע את התרגיל.

ניהול עצמי  - שאלון הערכה ומיפוי  ​

השאלון שלהלן עוסק בסוגיות שונות מעולם הניהול ובדיקת אופן התנהלות המתאמן בתוכן.התבוננות על סך כל הציונים תיתן מידע על המצב הכללי של המתאמן וגם באיזה סוגיות שווה למקד את האימון. ניהול עצמי  - שאלון הערכה ומיפוי הארגון: ...............................  שם: ........................        תאריך: ..........................תן ציון בין 1 ל 5 לכל אחת מהאמירות שלהלן, (5 הוא "נכון לגמרי", 1 הוא "לגמרי לא נכון"). המתאר באופן היותר מדוייק את מצבך הנוכחי ביחס לכל שאלה. באיזו מידה אני מרוצה מהדרך שבה אני: מנהל/ת את עצמי בקפדנות ובהתמדה מנהל/ת רשימות מטלות ועוקב/ת אחר ביצוען מתכנן/ת את הזמן שלי מבחין בין עיקר לטפל מנהל/ת את עצמי בתוך שגרות קבועות (יומיות,שבועיות) מכיר/ה באילוצי הסביבה בה אני פועל/ת ומתכנן/ת על פיהם מכיר/ה במגבלותי האישיות ומתכנן/ת על פיהן מתכנן/ת כל יום עבודה בתחילתו מציב/ה עדיפויות לעצמי ופועל/ת לפיהן מסוגל/ת לנהל מספר משימות במקביל מתמודד/ת עם הפתעות בלתי צפויות הפוגעות בתכניותי מצליח/ה להיות מרוכז/ת וממוקד/ת ולא להיסחף זוכר/ת מה עלי לעשות ולא שוכח/ת דברים מגדיר/ה מטרות ויעדים לעצמי לטווח הקצר מגדיר/ה מטרות ויעדים לעצמי לטווח ארוך עומד/ת בתכניות שתכננתי מתכנן/ת ומכין/ה 'שעורי בית' לפגישות ואירועים פועל/ת בהתמדה ונחישות להשגת יעדי (לא "נשבר/ת") מנהל/ת יומן מסודר מנהל/ת בקרה שוטפת על עצמי ועל ביצוע משימותי עומד/ת בזמנים שהצבתי לעצמי משיג/ה את יעדי האישיים מתחקר/ת את כשלונותי ולומד/ת מהם מתחקר/ת את הצלחותי ולומד/ת מהן מיישמ/ת את הלקחים שהפקתי מגיע/ה לפגישות עם אחרים בזמן שומר/ת על סדר בסביבת העבודה שלי יוצר/ת סדר ברשימותי ובמחשבותי מציב/ה גבולות לעצמי (כמו בית/עבודה) מנהל/ת את הניירת והמסמכים שלי ("דואר") עושה שימוש בכלי ניהול ממוחשבים יוזמ/ת פרוייקטים ומשימות לעצמי פתוח/ה לשינויים משפר/ת בהתמדה את רמת הניהול העצמי שלי שלם עם עצמי –שבע רצון מעצמי​

שאלון למנהל שעובר לתפקיד ניהולי חדש​

מעבר לארגון חדש הוא תמיד אירוע דרמטי. מסגרת שונה, מוצרים אחרים,
תרבות ארגונית לא מוכרת – כל אלה עלולים להיות מלכודת גם למנהל
הטוב והמוכשר ביותר שמגוייס לטובת המערכת.

שיחות הערכה - טופס למילוי

שיחת הערכה היא שיחה פורמאלית, בין ממונה ועובד, המתבצעת מידי תקופה ולאחר הכנה. תכליתה ללבן את ביצועי העובד. השיחה נעשית בתנאים ענייניים, שלא מתוך דחיפות או משבר ותכליתה להעריך את נקודות החוזק, לאתר נקודות טעונות שיפור ולקבוע יעדים לשיפור ביצועי העובד.​ לפני המפגש הראשון יקבלו המנהל והעובד את הטופס המצורף (הקלק על הכותרת) וימלאו אותו, כך שבשיחה ביניהם יוכלו ללבן את הפערים שבין הערכת המנהל את העובד והערכתו העצמית של העובד.בחלק השני יסכמו את רשימת היעדים של העובד לתקופה הבאה, נגזרת של הפערים שהתגלו בחלק הראשון, למשל, לחזק את הדייקנות של העובד, ונגזרת של יעדי הארגון והמחלקה הספציפית.דף זה יהיה מבוא התייחסות מצויין לשיחה של השנה הבאה. מקובל לא לראות בשיחות ההערכה גם שיחות על גובה שכר, מתוך רצון לנהל אותן יחסית בראש נקי.

למצוא את הפתרון בשיטת "הקושי"​

 אם היינו יודעים לשים אצבע על הקושי האמיתי, היינו יודעים מדוע דברים אינם נעשים. מנהלים מצליחים בקלות למצוא קשיים, במיוחד כאשר נדרש לעשות משהו. כמוהם גם סמנכ"לים, מנהלים בדרג הביניים, גם עובדים: כולנו ערוכים למנות קשיים המנמקים את הסירוב לצאת לפעולה.במקום להילחם בהם, התרגיל הבא מציע לכבד את הקשיים שעולים, ועם זאת לעשות בהם עצמם שימוש כקרש קפיצה לפתרון. התרגיל  מתאים לעבודה עצמית של המנהל, וגם לעבודה מול אנשים אחרים.לתחילת עבודה יש לפעול על פי הכתוב בשורה הראשונה ולהתקדם לפי סדר הסעיפים. השורה הראשונה בוצעה כדוגמה.  כתוב בטבלה למטה, בעמודה הראשונה, רשימת קשיים שמעיקים עליך ומונעים לדעתך את השגת המטרה אותה ברצונך להשיג. רשום כל קושי כמו שהוא, ללא הנחות וריכוכים. מול כל קושי שנכתב, כתוב בעמודה השנייה פתרון אחד אפשרי שעולה בדעתך כרגע. אולי הוא לא יחיד או אינו הפתרון הכי טוב, אבל הוא הטוב ביותר שעולה כרגע בדעתך. ברור שיש יותר מפתרון אחד, אם חשוב לך כתוב גם אחד נוסף. בעמודה השלישית, כתוב מול כל פתרון את רמת החשיבות (1-5) שמתאימה לו, על מנת להוציאך ממצב הקושי. אין מניעה לתת ציון זהה למספר פתרונות. 5 פירושו רמת חשיבות גבוהה. בעמודה הרביעית רשום סדר עדיפות לטיפול בפתרונות: תן ציון 1 לפתרון שיותר מאחרים יתרום ליציאת מהמצב. והמשך לנתינת ציון לפתרונות הנוספים. אין מניעה לתת ציון זהה לסעיפים השונים. כתוב מול כל פתרון צעד אחד קטן מיידי אותו תוכל לעשות כבר היום. עשה את הצעד. צרף את רשימת הצעדים לרשימת המחוייבות שלך להשבוע.   ב ה צ ל ח ה !                  הקושי הנוכחי                פתרון אפשרי      חשיבות הפתרון       סדר עדיפות,         צעד אחד קטן                                                                                        (1-5)                1 = הראשון          לביצוע היום!  דוגמה     אין סיכוי שההנהלה     לדבר עם כל חבר              5                         1                    לתאם מיידית                תאשר את הרעיון        הנהלה לפני הישיבה                                                           פגישות עם חברי                                                                                                                                            ההנהלה1                 *                                 *                                    *                         *                         * 2                *                                 *                                    *                         *                         * 3                *                                 *                                    *                         *                         * 4                *                                 *                                    *                         *                         * 5                *                                 *                                    *                         *                         * 6                *                                 *                                    *                         *                         *               51                                 3.           4.                  ​

על ארגון וניהול זמן - שאלון בזק

 שאלון זה עשוי להיות תרגיל פתיחה לעבודה מול מתאמן שאינו מרוצה מדרך ניהול הזמן שלו. מהתשובות ניתן לצאת לשאלות משנה וללמוד ממה בדיוק המתאמן אינו מרוצה והיכן בחייו זה מופיע. השלם את המשפטים הבאים, רצוי עם המחשבה הראשונה שעולה במוחך למקרא השאלה. יש חשיבות רבה לתשובה מהירה, בזכות המהירות חלק מההגנות רבות השנים שלנו אינן מספיקות להתארגן והתשובה עשויה לבוא ממקומות אותנטים. ב ה צ ל ח ה ! אילו הייתי יותר מאורגן, יש סיכוי שהייתי... אחד הדברים שאני מתכנן היטב זה.... אני מאמין שלתכנן טוב את הזמן זה.... אם אני חושב על מישהו שיודע להתנהל נכון, אני חושב על... אני חושב שאיכות ניהול הזמן שלי היא .... מתוך 10 אם אני צריך לתת דוגמה לארגון טוב של הזמן שלי, אני חושב על... עקרון שמאד חשוב לשמור בניהול זמן הוא לדעתי.. אנשים יכולים לסמוך עלי ש.. קושי שהתגברתי עליו בהתארגנות שלי הוא ....... דוגמה טובה ליכולת הניהול שלי היא.... אלה שמכירים אותי שמחים שאני........ אמרו שעשיתי עבודה טובה כאשר.... משהו שאני מתמודד איתו עכשו טוב יותר מבעבר הוא....אני מצליח עם חברים כאשר........ מטרה אחת חשובה עליה אני עובד עכשו...... פיתוי עליו הצלחתי לאחרונה להתגבר........ הפתעתי עצמי לטובה כאשר....... אני חושב שיש לי את האומץ ל... דבר אחד טוב שאני יכול לומר על עצמי הוא....... דבר אחד חשוב אותו אני מתכוון לעשות בחודשים הקרובים.......

ללווות מנהלים באופן אישי

ההגדרה "מנהלים" נכונה לכל בני אנוש, לכל אחד ואחד, למי שנולד בצלם אנוש ושבתוקף היותו כזה קיבל על עצמו גזירות חוק ומוסר ודת וגזע. מעצם לידתנו כבני אנוש נגזר עלינו גם להיות מנהלים. יכולת הניהול, הפעלת שיקול דעת ובחירה בין אפשרויות הם המאפיינים היותר משמעותיים המבדילים את האדם מן החי וכל עוד נעשה בהם שימוש נכון, יכולת זו היא סוד כוחנו והישרדותנו. מיהו מנהל?נכון ש"ביטוח מנהלים" ו"רכב מנהלים", שלא לדבר על "משכורת מנהלים", נשמעים לרובנו כמו מטרות-על, משהו שנמשיך ונפגוש בו רק במגזינים ובמדורי הכלכלה. ועם זאת, כמונו כמותם, אנחנו האזרחים והמנהלים מהמגזינים. גם עלינו וגם עליהם מוטלת משימת הניהול, כולנו מנהלים ורב עד מאד הדמיון בין הדילמות מולן ניצב המנהל הבכיר ואלה של המנהל של עצמו.אני מנהל? התבונן במראה ושאל שוב את השאלה: אני? התשובה לשאלה הינה ללא ספק חיובית. אתה מנהל. אולי אינך המנהל האידיאלי, אולם אתה מנהל ועליך מוטלת האחריות הניהולית כבעל משפחה, כאב או אם, כמפרנס, כאזרח.מנהל נמצא בראש פירמידה, בקצה המחודד שלה שבו אין מקום אלא לו עצמו. ככל שמתקדמים במעלה הסולם, מצטמצם מספר האנשים בהם ניתן לבטוח ואיתם ניתן להתייעץ. בסופו של יום נותר אתה, המנהל הבכיר, בודד בצמרת. עם מי תוכל להתייעץ? למה דווקא מנטורידידים וחברים רוצים לעזור אולם רצונם הטוב ונכונותם לא יוכלו לחפות על אי הבנת המרקם המורכב של הארגון שלך והדינמיקות הפועלות בו. גם כאשר הארגון שלך הוא רק אתה עצמך ובני משפחתך הקרובים, האם הדינמיקות הקיימות במשפחה מקלות על קבלת סיוע?במקום זה יש צורך אמיתי בבן-שיח מקצועי ודיסקרטי, על מנת שילווה אותך. אתה זקוק למנטור.אין פתרונות קסם; סיפור ההצלחה שלך יבוא מבירור אמיתי של מציאות חייך והבהרת המטרות, מבוסס על משאביך ויכולותיך. סיפור ההצלחה שלך, גם אם לא יתממש במלואו, לפחות תצליח להתקרב אליו. במה יעזור המנטור לך המנהלהמנטור שלך יעזור לך בתחומים הבאים: גיבוש החזון שלך ושל הארגון שלך. גיבוש תפיסת תפקיד המנהל, מנהיגות ניהולית וסגנון ניהולי, מסגרת הסמכות והאחריות.מודעות. חיזוק היכולת להכיר חוזקות וחולשות אישיות. זאת תוך הסתכלות בתהליכים הסמויים מהעין וצמצום "מרחב העיוורון" האישי.פיתוח תחושת מסוגלות. יצירת חוויות הצלחה מבוססות על משאבים הקיימים אצל המנהל ולימוד "הקוד הגנטי" שבבסיס חוויות חיוביות מן העבר,רכישת  ידע רלבנטי. בסיוע המנטור יאתר המנהל את מוקדי הידע החשובים להצלחתו ואת מסלול הרכישה של ידע זה, באמצעות המנטור או גורמים אחרים.שיפור מיומנויות הניהול של המנהל והעבודה בצוות: הנעת עובדים, הערכה ומשוב, ניהול זמן ומשימות, ניהול ישיבות ודיונים, תקשורת בין-אישית, פתרון קונפליקטים, תוכנית המנטורינגתוכנית העבודה של המנטור והמנהל תפורה על פי צרכי המנהל והארגון, תחילתה באבחון שמטרתו לאבחן את "המנהל במיטבו" על פי  תפיסת הארגון והמשכו בקביעת נושאי העבודה המשותפת וסדר העיסוק בהם כדי להשיג באופן המיטבי את מטרות התהליך.

כללים לבחירת מנטור

מנהלים המחפשים מנטור לעבוד איתו, רצוי שיתנו דעתם על מספר כללים לבדיקה עוד קודם שיסכמו את חוזה העבודה. מטרת המנטורינג. כדאי להגדיר את הבקשה למנטורינג, מדוע רוצים בליווי של מנטור ואיזה מטרות אמורות להיות מושגות. התשובות לשאלות אלה עשויות לאפיין את המנטור המתאים. מקצוענות בתחום העיסוק. שלא כמו באימון, שם המאמן הוא מומחה לתהליך, לאו דווקא לתוכן, עשויה להיות חשיבות למידת המקצוענות הספציפית של המנטור בתחום העיסוק של המנהל. איתור מועמדים וראיון. לאתר מספר מועמדים מתוך אתרים מוכרים ועל פי המלצות. לראיין לפחות שלושה מועמדים, רצוי על ידי יותר מבעל תפקיד אחד בארגון. רצוי שהמנהל המיועד למנטורינג יהיה בכל מקרה אחד המראיינים. הכשרה והסמכה מקצועית. רצוי לקבל מידע בנושאים הבאים:מספר שעות ההכשרה.באיזה בית ספר ומתי נעשתה ההכשרה.איזה סוגי הסמכות יש למנטור, מוסדות בישראל ובינלאומיים.וותק מקצועי מעשי (כמות שעות בפועל). עבר מקצועי. הרקע המקצועי של המנטור עוד לפני עיסוקו הנוכחי. המלצות. לבקש מהמנטור שמות ומספרי טלפון של מספר מנהלים שעברו איתו תהליך. למרות שהשמות הניתנים יהיו כאלה שהמנטור בחר, אפשר תמיד למצוא שאלות שישקפו תמונה אמיתית. מיקום מפגשים. האם יש למנטור קליניקה מסודרת? עד כמה נוח וזמין להגיע אליה. כימיה. הכימיה בין המנטור למנהל היא "סוכן שינוי" משמעותי. עם זאת, רצוי להימנע מחיפוש כימיה "מושלמת", כי דווקא היא עלולה להיות בהמשך הנצחה של אזור הנוחות. תקציב. תעריפי המנטורינג ייבחנו על פי שיקול דעת המנהל והארגון והתקציב המיועד. המנטורינג הוא הוצאה מוכרת לצרכי מס, כמו תפקידי ייעוץ וליווי אחרים. תחושת בטן. למרות הדימוי הלא-מקצועי של פרמטר זה ,שווה להיוועץ בו ואף להשוות תחושות של המראיינים השונים.​

שש דרכים להבעת דיעה

בצורך לשיתוף פעולה בין מנהלים וצוות יש אופנים שונים להעברת המסר, כל אחד מהם פונה אחרת וצפוי להשיג הישג שונה. הבחירה באופן המתאים לצורך הנכון היא בתחום מיומנותו והנסיון של המנהל.

על סגנונות ניהול וקבלת החלטות ​

על פי פרופסור יצחק אדיג'ס, הוא מזהה 4 טיפוסי מנהלים וגוזר מהם את מאפייני ההתנהגות של המנהל עם עצמו ועם סביבתו.

מיפוי קשיים בניהול צוות

​שאלון זה פונה לראש צוות, החל ממנכ"ל בראש ההנהלה ועד צוות תחזוקה באולם היצור. בשאלות הבאות יש לסמן את התשובות המשקפות בצורה הטובה ביותר את המצב. שמירה על כנות אישית במידה הגבוהה ביותר תעזור להפיק מהשאלות את המסקנות הרצויות.

על מי אפשר לסמוך – כלי מיפוי ​

לנהל זה לוודא שדברים יתקדמו בכיוון ובקצב הנדרשים. לשם כך, בכל פעם שאנחנו מנסים לקדם משהו באמצעות אחרים, חיוני שנדע על מה אפשר או אי אפשר לסמוך ביחס אליהם. הידיעה הזו תאפשר לנו לבקש מאנשים את מה שהם כן מסוגלים לספק, לבקש זאת כך שירצו לעשות זאת עבורנו, לפקח על עבודתם בתכיפות ובקפדנות ה

...
...

ארגז כלים למנהלים

חזרה >

מנטור לניהול עם משמעות