לכל אחד יש רשת קשרים, לעתים תהיה יותר עשירה ורחבה, לעתים יותר אינטימית ואישית. מבוססת על המשפחה, על שרות צבאי, על קורס משותף באוניברסיטה או גם היכרות מקרית ברחוב.

מטרת התרגיל המצורף היא לאנלז את המידע של המתאמן על הקשרים שלו. התרגיל עשוי להיות מוצע למתאמן בעקבות אמירה נוסח "לאף אחד לא אכפת ממני" או "בעצם אין לי אף חבר אמיתי". לפעמים עולות תובנות מפתיעות, שהיה קשה להעלות בדרך אחרת.

 

מנטור לניהול עם משמעות