החיים בזבל? החיים יפים?

ע"פ Paradigms Ltd, תרגום דינה קידר

ערוך על דף אחד רשימה של כל הדברים שמשובשים בחייך.

על דף שני ערוך רשימה של כל הדברים החיוביים שקורים בחיים בימים אלה, כל מה שאינו משובש.

שים את שני הדפים זה לצד זה. שאל את עצמך מי מבין השניים, איזה יותר שימושי עבורך, איזה מהם ישרת אותך יותר טוב: האם עדיף להתמקד בדברים המשובשים או במה שלא עובד.

שמור לעצמך את הדף בו תחליט להתמקד וקרע לגזרים את הדף השני.

אם בחרת בדף הדברים החיוביים, קרא את הרשימה שבחרת מדי בוקר במשך שלושה שבועות.

 

מנטור לניהול עם משמעות