מתי חופש הבחירה הוא בחירה חופשית​

הקהילה המקצועית עוסקת הרבה בשאלת חופש הבחירה. הרצון להנחיל לאנשים את ההבנה שיש להם את הזכות לבחור וחובתם לקחת זכות זו, נתקלת לא אחת בהתנגדות של חוסר הבנה. אכן, ברור שלאדם יש את החופש לבחור אך הבחירה לא בהכרח חופשית. הוא שולט אולי במה שהוא עושה, אפילו במה שהוא רוצה, ועדיין, דברים רבים קורים ללא שליטתו. הוא יכול לבחור במזג אוויר חורפי ובבוקר, למרות הבחירה, השמש יוצאת ומחממת בחדווה. בספרו "ארבע ההסכמות" אומר דון מיגואל רואיז שהדבר היחיד בו יש לנו בחירה ושליטה מלאים הוא לעשות כמיטב יכולתנו., גם בנושאים לגביהם יש לנו לכאורה שליטה מלאה, אומר רואיז, תמיד קיימים גורמים משפיעים נוספים.
 

איפה נפגשים החיים עם חופש הבחירה

חופש הבחירה עומד לרשות האדם, כל עוד הוא ער לנוכחותו ומשתמש בו. סטיבן קובי בספרו "שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיבים במיוחד" מפנה תשומת לב אל האדם הפרו-אקטיבי. "במה נבדל האדם מן החיה", שואל קובי, "אם לא בראש וראשונה ביכולת הוויתור  על תגובה אוטומטית, ביכולת להפעיל את חופש הבחירה, את שיקול הדעת. "אנשים אפקטיבים במיוחד" הוא מוסיף ואומר, "אינם מאשימים את סביבתם או את הנסיבות אלא סומכים על עצמם ועל חופש הבחירה שלהם".
 

איך משתמשים אנשים בחופש הבחירה באופן אפקטיבי

חופש הבחירה עשוי להיקרא לפעולה כבר בשעת בוקר. אנשים רבים מכירים את המועקה המלווה אותם עם היקיצה, תוצאה של מחשבות ומטלות מעיקות אותן הם אמורים לפגוש בשעות היום הבא עליהם. מבלי להיות מודעים לה, הבחירה שלהם היא להרגיש בהתאם לסוג ואופי המטלות הממתינות להם.

"איך שאתה קם, קח נייר ורשום מצד ימין את כל הנושאים המעיקים, את כולם". כך אני מתחיל את ההדרכה שלי לתפעול חופש הבחירה. "למשל: ללכת לדואר להוציא חבילה, להתחיל לכתוב את המאמר לעיתון, לקחת את הבת לקופת חולים, המצב עם הפצצה באיראן, התיקונים בצומת ארלוזורוב – רמז, התחזקות הימין בליכוד, פועל שלי שלא יגיע היום לעבודה.... הכל!!"בשלב הבא הבט בכל סעיף ושאל את עצמך: "האם אני יכול להשפיע עליו או לא..".  על אותם אלה שאינם ברי-השפעה, כמו למשל הפצצה האיראנית, העבר קו עבה. חופש הבחירה שלך מאפשר לך לבחור לא לעסוק בנושא כי אין ביכולתך לשנותו. באותם נושאים בהם ביכולתך להשפיע, למשל כתיבת המאמר, רשום לעצמך דבר קטן שאתה יכול להתחיל לבצע מיד, למשל, לרשום ראשי פרקים. מרשימת המועקות המכבידה הופקה רשימת מטלות מקדמות להמשך היום.
 

היכן פוגש חופש הבחירה את עולם הניהול

חופש הבחירה פוגש את עולם הניהול מדי יום, למשל בקושי להפריד בין נושאים אותם ניתן לקדם לבין האחרים. מנהלים רבים יצליחו להפיק בקלות רשימת נימוקים מדוע הדברים אינם זזים. רבים מהם בוחרים לפרט רשימת בעיות וקשיים שלטענתם אינם ברי פתרון.בעבודה עם המנהל אני שב ומשתמש בנייר: "רשום בטור הימני את כל הקשיים שפירטת: שוק חלש, אין מכירות, עזיבת מנהלים, בעיות איכות וכו'. בעמודה הבאה, אחת מתוך שלוש, יירשם למעלה "מה אפשר לעשות בנדון". עמודה שנייה תישא את הכותרת "מה אפשר לעשות אך איני יודע כיצד". בעמודה השלישית, זו שתמולא לבסוף, יירשם "אין מה לעשות".בשלב הבא ימיין המנהל את רשימת הקשיים לפי הנושאים: שוק חלש עובר לעמודה של "אין מה לעשות", מכירות יורדות – "מה אפשר לעשות אך איני יודע כיצד", עזיבת מנהלים - "מה אפשר לעשות בנדון" וכך עוד ועוד, הולך הדף ומתארגן.
השימוש בחופש הבחירה מאפשר למנהל לנטוש קביעות והכללות לא מקדמות, להתייחס לכל נושא מתוך גישה חיובית ואופטימית.

מנטור לניהול עם משמעות