לכולנו יש לעתים מחשבות שליליות – על עצמנו, על סיטואציה או על אירוע. זה נורמלי. הבעיה היא כאשר מדובר בדפוסי חשיבה שליליים, החוזרים על עצמם.

מצגת זו, לצפייה בה הקלק על הכותרת, עוסקת באיתגור מחשבות שליליות באמצעות הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית. וראשית:

 

הסבר מהי הגישה הקוגניטיבית ועקרונותיה העיקריים.

עיוותי החשיבה הנפוצים ביותר והאופן בו ניתן לעשות שימוש בגישה.

כיצד לקרוא תיגר על מחשבותינו השליליות וכיצד להחליפן במחשבות מקדמות יותר. 

מנטור לניהול עם משמעות