מי יפתח את חלון ג'והארי

על מודעות ומודעות עצמית,

את המודעות העצמית ניתן לסווג לשני תהליכים:
 

מודעות עצמית פרטית - הנטייה להסתכלות פנימה ביחס לרגשות ומחשבות פנימיות (אינטרוספקציה).

מודעות עצמית ציבורית - נטייה להתמקד בדימוי הציבורי והחיצוני שלנו כאובייקט חברתי בעיני אחרים.

העמקת המודעות העצמית נעשית הן דרך חקירה, התבוננות עצמית וגילוי דברים חדשים אודותינו, והן דרך משוב מהסביבה המגלה אזורים הסמויים מעינינו אך גלויים לסביבה. אחת הטכניקות לפיתוח מודעות אישית בקבוצה, מבוססת על 'חלון ג'והארי'.

  

חלון ג'והארי "חלון ג'והארי" הוא למעשה הצעה למשוב, היכול לסייע ליחיד להכיר את עצמו בתחומים ובדפוסי התנהגות שלא היה ער להם. את המודל פיתחו ג'ו לופט והארי אינגרהם והוא נושא את צירוף שמם הפרטי. המודל הוא כלי יעיל המתייחס לרגשות, התנהגות, יכולות, כוונות ומוטיבציה של היחיד מן הפרספקטיבה שלו (מה ידוע לעצמי, לא ידוע לעצמי) ושל סביבתו (ידוע לסובבים, לא ידוע לסובבים). המודל מחלק את המודעות העצמית לארבע תחומים:

  

ידוע לעצמי וידוע לסביבה

התחום הגלוי: בתחום זה האדם הוא המודע היחיד לרגשות, תכונות וצרכים כפי שהם באים לידי ביטוי בהתנהגותו. קיימת חפיפה מלאה בין תפיסת היחיד את עצמו לבין תפיסת הסביבה לגבי התנהגותו. בתחום זה נוח ונעים לנו ואנו חיים ללא חרדות וחששות לגבי מצבנו.

 

לא ידוע לעצמי וידוע לסביבה

תחום העיוורון: התנהגות שהיא גלויה לסביבה אך היחיד אינו מבחין בה או שהוא מעוות את התפיסה שלה. לעיתים קרובות הסביבה מאפשרת להמשיך לחיות בעיוורון, בגן העדן של הטיפשים. גם אם יהיה מי שיאיר את עיני האחר בנוגע לתחומים אלה, היחיד  יימנע לרוב מלהסכים ולראות. נקרא באירוניה גם תחום "ריח הפה", על פיו מי שריח הפה שלו אינו נעים יהיה האחרון לדעת את זה.

  

ידוע לעצמי ולא ידוע לסביבה ("וטוב שלא ידוע..")

 התחום החבוי: בתחום זה מודע היחיד לרגשות, תכונות וצרכים שהוא בוחר להסתיר מהסביבה, אם כתוצאה מחשש לביקורת ואם מחשש לערעור תדמיתו. בתחום זה האדם בורח מן האמת, מסווה עצמו, מעמיד פנים ומשקיע מאמצים למשמר סודו.

 

לא ידוע לעצמי ולא לסביבה

תחום הלא מודע: תחום זה הוא מחוץ לתחום תפיסת היחיד וסביבתו. אלו נסתרים מפני היחיד והסובבים גם יחד.

בפסיכולוגיה – תת-מודע, בקואוצ'ינג – הפוטנציאל החבוי. 

 

המשוב מנסה להרחיב את התחום הגלוי של היחיד. תהליך זה נעשה הן באמצעות צמצום התחום החבוי והן על ידי צמצום תחום העיוורון. הדבר נעשה בעזרת מתן לגיטימציה לפתיחות ויצירת נורמה למתן משוב רגיש, יעיל ולא ביקורתי על ידי עמיתים, מנהלים ויועצים. התפיסה היא כי יצירת תרבות ארגונית ואוירה הפתוחה למשוב ולגילוי עצמי מסייעת לאנשים למלא יותר את הפוטנציאל הגלום בהם ובכך להשיג יותר, להגשים את עצמם ולתרום יותר לארגון.

מנטור לניהול עם משמעות