כל הידע והמידע שהצטברו בעולם, לעולם לא היו נצברים אלמלי נשאלו השאלות שגרמו לידע הזה להיאסף. ההתפתחות האנושית כולה הייתה מתקשה להתקיים אלמלי יכולתו של האדם לחקור במופלא ממנו, לשאול שאלות.

        כל התקשורת שבין אדם לעצמו, לחברו, לסביבתו, מבוססת על שאילת שאלות. התקשורת היא למעשה אמנות שאילת השאלות. עם שאלות נכונות  יודעים יותר בכל נושא, על עולמנו, על עצמנו ועל אחרים, מה נכון ומה נכון פחות. שאלות נכונות עשויות לקדם, לחזק ולהעצים, למשל "מה יכול אדם ללמוד מהאירוע", או גם להחליש, כמו "למה זה מגיע לי". 

 

על זאת ועוד תוכלו לקרוא במצגת שתפעל בהקלקה על הכותרת

מנטור לניהול עם משמעות