יוסי עינב

Ugrade Solution סמנכ"ל תפעול

 

בחברה בה עבדתי ערב תחילת האימון וגם לאחריו הרגשתי שאין "ניצול" טוב של יכולותיי מחד וכי לפחות בהרגשה, הערכתי את עצמי אינה תואמת להערכת מקום העבודה אותי.

פניתי אליך לאימון עקב היכרות מוקדמת וכימיה טובה שיש לנו. עברנו שלבי אימון מובנים תוך כניסה לפינות "חשוכות" והארתן. בשורה התחתונה למדתי להבחין איפה אני עומד ובעיקר מה ציפיותיי מעצמי ומה עליי לעשות לשם כך.

בתום חיפוש של מספר שנים מצאתי חברה לפי "מידותיי" ומזה 4 שנים אני מאושר במקומי.

אתה העברת אותי את כל התהליך בחכמה וברגישות רבים. בעקבות האימון שלי הפכתי להיות "גרופי" של השיטה ובמיוחד באימון של אחד על אחד.

אני ממליץ על הנושא בעיקר לחבריי הטובים.

Edit Post Text

מנטור לניהול עם משמעות