מה באמת חושבים עלי

קיים פער מובנה בין האדם כפי שהינו, לבין האופן בו הוא נתפס ע"י סביבתו. מידע כזה אודותיו עשוי לשרת את המנהל, גם אנשים אחרים להם יציע לבצע את התרגיל. מידע אודות "איזה מין מותג אני" יכול לכוון לתוכנית פעולה שתכליתה להתאים את המותג האישי לצרכי הניהול.  

התרגיל המצורף עוסק בנושא זה. התשובות המתקבלות אינן "נכונות" או "חסרות משמעות", אלא מידע שעליו מוזמן המנהל לייצר התייחסות, על פי הבנתו ובסיוע השאלון שבסוף הדף.
בשלב א', המנהל מתבקשים להשלים במהירות וללא חשיבה את התשובה לשאלה: (שם המנהל) הוא............... . כך למשל, משפט המתייחס למנהל ששמו יוסי עשוי להיות "יוסי הוא איש חכם".

המנהל יתבקש לברר את השאלה לפחות עם 15 אנשים נוספים ממעגלי חיים שונים. עדיף לבצע את התרגיל בטלפון או בעל-פה, בשום אופן לא במייל, ולנסח כך את השאלה:

"במסגרת מחקר שאנו מבצעים בקורס שאני לומד (או כל נימוק סביר אחר), אנו מתבקשים לבצע את המטלה הבאה. אני מבקש לעשות איתך דיל, ועומד לשאול אותך שאלה שאולי תפתיע אותך. למרות זאת, אני מבקש לענות ללא שיקול דעת או מחשבה, מילה או משפט קצר. התשובה אינה יכולה להיות טובה או רעה, נכונה או שגויה, פשוט תן את התשובה הראשונה העולה בדעתך. והשאלה הינה:

.".............. (שם הפונה) הוא ..........................".  למשל: דוד גולן הוא מנהיג

 

את התשובות ירכז המנהל בטבלה הבאה:

 

1.                               שם                      מה אמר
 

2.                                *                           *

 

3.                                *                           *

 

4.                                *                           *

 

5.                                *                           *

 

6.                                *                           *

 

וכו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לאחר סיום הבירור והרישום, יוזמן המנהל, רצוי בעבודה עם מנטור, להתייחס לנושאים הבאים:

 

האם לדעתך יש משמעות לתשובות שקיבלת? מהי?

האם הופתעת מהתשובות שקיבלת?

עד כמה קיים דמיון בין התשובה שנתת אתה לבין התשובות?

האם יש תשובות שאתה מעדיף למחוק?

האם יש תשובות שהיית רוצה להוסיף?

האם לתחושתך אתה יכול לשנות משהו בתוצאה? אם כן, את מה? ובאיזה אופן?

 

ב ה צ ל ח ה

1.                                *                           *

מנטור לניהול עם משמעות