פעילות – משמעות – הנאה​

ע"פ ד"ר ט. בן-שחר, "באושר ובאושר"

 

התרגיל הבא מיועד לברר את מידת ההלימה בין המשמעות וההנאה שגורמות פעולות שונות לבין הזמן המוקצה להן.

תהליך:

תהליך:

 1.רישום כל הפעולות הנעשות במשך היממה בעמודה מימין.

2.ציון בסולם 1 – 5 את מידת המשמעות וההנאה שהן ממלאות עבור המתאמן.

3.רישום הזמן המוקצה בשעות לכל הפעולות במשך שבוע ימים.(רצוי לבצע תיעוד, אפשר להסתפק באומדן)

4.סימון V בעמודות משמאל בהתאם לכותרת.

   5.בירור מה משמעות הממצאים ומהן הפעולות שהיה נוקט בהתאם.

 

 

 

מס'        פעולה                   משמעות   הנאה         זמן בשבוע         סמן ν בעמוד המתאימה

                                                  סולם 1-5, 5 הגדול           שעות                  מעט מדי מספיק יותר מדי

*            *                               *                *                 *                        *           *          *

 

*            *                               *                *                 *                        *           *          *

 

*            *                               *                *                 *                        *           *          *

 

*            *                               *                *                 *                        *           *          *

 

*            *                               *                *                 *                        *           *          *

 

*            *                               *                *                 *                        *           *          *

 

*            *                               *                *                 *                        *           *          *

 

 

   

 

 

מנטור לניהול עם משמעות