על מי אפשר לסמוך – כלי מיפוי ​

  ע"פ ש. מרחב

לנהל זה לוודא שדברים יתקדמו בכיוון ובקצב הנדרשים. לשם כך, בכל פעם שאנחנו מנסים לקדם משהו באמצעות אחרים, חיוני שנדע על מה אפשר או אי אפשר לסמוך ביחס אליהם. הידיעה הזו תאפשר לנו לבקש מאנשים את מה שהם כן מסוגלים לספק, לבקש זאת כך שירצו לעשות זאת עבורנו, לפקח על עבודתם בתכיפות ובקפדנות ההולמת את רמת אמינותם, ולאפשר להם לבצע דברים בדרך שלהם אם זה לא פוגע באיכות המשימה.

 

הטבלה בהמשך נועדה לאפשר לכם למפות את האנשים שבהם אתם נעזרים כדי לבצע את משימותיכם וליצור לעצמכם תמונת מצב ברורה שתקל עליכם לנהל אותם. רשמו בטור הימני את שמות האנשים ומלאו את שאר הטורים על פי הנדרש.

 

בהתאמה לתמונה שתתקבל על כל אחד מהם, שאלו את עצמכם האם יש דברים שכדאי שתפסיקו לבקש מהם והאם יש דברים שכדאי שתתחילו לבקש או שכדאי שתבקשו אחרת. תנו לטבלה להדריך אתכם בניהול יחסיכם עם אנשים אלה.

 

 

שם ותפקיד   על מה אפשר לסמוך   על מה אי אפשר לסמוך      יכולות שחסרות לו/ה      אילו רציתי לחזק אותו בנקודה

                    שיעשה היטב              שיעשו היטב                        (כישרון, מיומנויות,         בנקודה אחת משמעותית,

                                                                                                 כלים, תנאים)                או יותר, מה הייתי עושה

 

   *                 *                                *                                           *                                   *         

 

   *                 *                                *                                           *                                   *      

  

   *                 *                                *                                           *                                   *    

  

   *                 *                                *                                           *                                   *      

  

   *                 *                                *                                           *                                   *       

 

   *                 *                                *                                           *                                   *        

 

   *                 *                                *                                           *                                   *         

 

 

 

 

מה אני לומד/ת מכל זה?

  

מה מתבקש שאעשה אחרת לאור מה שגיליתי כאן?

מנטור לניהול עם משמעות