שאלון למנהל שעובר לתפקיד ניהולי חדש​

מעבר לארגון חדש הוא תמיד אירוע דרמטי. מסגרת שונה, מוצרים אחרים,
תרבות ארגונית לא מוכרת – כל אלה עלולים להיות מלכודת גם למנהל
הטוב והמוכשר ביותר שמגוייס לטובת המערכת.

 

מוכר היטב הביטוי  "100 ימי חסד".
המנהל החדש מקבל מטרית חסד לתקופת זמן מוגבלת ועליו לסיים את מכסת
הטעויות והשגיאות שיעשה עוד בטרם תום התקופה. השאלות הבאות באות
להנחות אותו כיצד לעשות בתקופה זו את הפעולות החשובות והמשמעותיות ביותר
עבורו כדי שיצליח.

 

השאלון

מהם לדעתך הקשיים העיקריים איתם אתה צפוי להתמודד בתפקיד החדש?

..........................................................................................................................................                                                                .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


בשאלות הבאות סמן את התשובות המשקפות בצורה הטובה ביותר את מצבך.

 

 1. האם תכננת איך לסיים בצורה מסודרת את פעילותך ומשימותיך במסגרת
  התפקיד הקודם?
   
 2. האם ברור לך מה מצופה ממך בתפקידך החדש (מצד המנהל הישיר שלך,
  עמיתים ועובדים)?
   
 3. האם יש לך הגדרה כתובה של התפקיד החדש, ושל יעדים עליהם תימדד?
   
 4. האם גיבשת תוכנית לשנה הקרובה לגבי השגת היעדים שלך במסגרת
  התפקיד?
   
 5. האם תכננת מסלול להתפתחות אישית ולטיפוח הקריירה שלך בארגון
  בשנה הקרובה?
   
 6. האם תכננת כיצד לשלב בתפקיד החדש יכולות ופעילויות שיגרמו לך
  סיפוק אישי?
   
 7. האם ידרוש ממך התפקיד החדש כלים נוספים שלא נזקקת להם
  בתפקידך הקודם?
   
 8. האם יש לך לדעתך את המשאבים והכלים הדרושים לתפקידך החדש?
   
 9. האם לדעתך יש לך מקורות סיוע ותמיכה להצלחה בתפקיד החדש?
   
 10. האם זיהית מי הם האנשים בארגון ומחוצה לו החיוניים להצלחתך
  בתפקיד?

מנטור לניהול עם משמעות