שיחת הערכה היא שיחה פורמאלית, בין ממונה ועובד, המתבצעת מידי תקופה ולאחר הכנה. תכליתה ללבן את ביצועי העובד. השיחה נעשית בתנאים ענייניים, שלא מתוך דחיפות או משבר ותכליתה להעריך את נקודות החוזק, לאתר נקודות טעונות שיפור ולקבוע יעדים לשיפור ביצועי העובד.​

 

לפני המפגש הראשון יקבלו המנהל והעובד את הטופס המצורף (הקלק על הכותרת) וימלאו אותו, כך שבשיחה ביניהם יוכלו ללבן את הפערים שבין הערכת המנהל את העובד והערכתו העצמית של העובד.

בחלק השני יסכמו את רשימת היעדים של העובד לתקופה הבאה, נגזרת של הפערים שהתגלו בחלק הראשון, למשל, לחזק את הדייקנות של העובד, ונגזרת של יעדי הארגון והמחלקה הספציפית.

דף זה יהיה מבוא התייחסות מצויין לשיחה של השנה הבאה.

 

מקובל לא לראות בשיחות ההערכה גם שיחות על גובה שכר, מתוך רצון לנהל אותן יחסית בראש נקי.

מנטור לניהול עם משמעות