למצוא את הפתרון בשיטת "הקושי"​

 אם היינו יודעים לשים אצבע על הקושי האמיתי, היינו יודעים מדוע דברים אינם נעשים. מנהלים מצליחים בקלות למצוא קשיים, במיוחד כאשר נדרש לעשות משהו. כמוהם גם סמנכ"לים, מנהלים בדרג הביניים, גם עובדים: כולנו ערוכים למנות קשיים המנמקים את הסירוב לצאת לפעולה.
במקום להילחם בהם, התרגיל הבא מציע לכבד את הקשיים שעולים, ועם זאת לעשות בהם עצמם שימוש כקרש קפיצה לפתרון. התרגיל  מתאים לעבודה עצמית של המנהל, וגם לעבודה מול אנשים אחרים.

לתחילת עבודה יש לפעול על פי הכתוב בשורה הראשונה ולהתקדם לפי סדר הסעיפים. השורה הראשונה בוצעה כדוגמה.

 

 1.  כתוב בטבלה למטה, בעמודה הראשונה, רשימת קשיים שמעיקים עליך ומונעים לדעתך את השגת המטרה אותה ברצונך להשיג. רשום כל קושי כמו שהוא, ללא הנחות וריכוכים.
   
 2. מול כל קושי שנכתב, כתוב בעמודה השנייה פתרון אחד אפשרי שעולה בדעתך כרגע. אולי הוא לא יחיד או אינו הפתרון הכי טוב, אבל הוא הטוב ביותר שעולה כרגע בדעתך. ברור שיש יותר מפתרון אחד, אם חשוב לך כתוב גם אחד נוסף.
   
 3. בעמודה השלישית, כתוב מול כל פתרון את רמת החשיבות (1-5) שמתאימה לו, על מנת להוציאך ממצב הקושי. אין מניעה לתת ציון זהה למספר פתרונות. 5 פירושו רמת חשיבות גבוהה.
   
 4. בעמודה הרביעית רשום סדר עדיפות לטיפול בפתרונות: תן ציון 1 לפתרון שיותר מאחרים יתרום ליציאת מהמצב. והמשך לנתינת ציון לפתרונות הנוספים. אין מניעה לתת ציון זהה לסעיפים השונים.
   
 5. כתוב מול כל פתרון צעד אחד קטן מיידי אותו תוכל לעשות כבר היום.
   
 6. עשה את הצעד. צרף את רשימת הצעדים לרשימת המחוייבות שלך להשבוע.

 

 

 ב ה צ ל ח ה !

 

                 הקושי הנוכחי                פתרון אפשרי      חשיבות הפתרון       סדר עדיפות,         צעד אחד קטן

                                                                                        (1-5)                1 = הראשון          לביצוע היום!

 

 דוגמה     אין סיכוי שההנהלה     לדבר עם כל חבר              5                         1                    לתאם מיידית

                תאשר את הרעיון        הנהלה לפני הישיבה                                                           פגישות עם חברי
                                                                                                                                            ההנהלה

1                 *                                 *                                    *                         *                         *

 

2                *                                 *                                    *                         *                         *

 

3                *                                 *                                    *                         *                         *

 

4                *                                 *                                    *                         *                         *

 

5                *                                 *                                    *                         *                         *

 

6                *                                 *                                    *                         *                         *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מנטור לניהול עם משמעות