6 כללים להפוך את הניהול לבעל משמעות​

 ניהול עם משמעות זהו אופן ניהול הרואה לנגד עיניו תכלית, תוצאה. תכליתו זו, היא המכוונת אותו בתהליך הניהול. כאשר ניצבת תכלית לנגד עיני המנהל, תיבחן משמעות הניהול שלו בכל עת במידה בה כל מהלך ניהולי שנעשה תורם להשגת התכלית. התכלית עשויה להיות אחת או יותר מרשימה ארוכה, החל במיקסום רווחים ועד כניסה לפעילות בשוק הבינלאומי. ניהול עם משמעות רואה את התכלית לנגד עיניו ופועל כמיטב יכולתו כדי לממשה בתנאים שהוגדרו.

מהי המשמעות שהניהול אמור להתחבר אליה

ככלל, הגדרת משמעות היא סובייקטיבית ומשקלה ניתן ע"פ אמות המידה של המגדיר אותה. למשל, אם תכלית העשייה בתחנת מוניות תהייה "לספק הסעה לכל כמות דרישות בכל פרק זמן נתון בזמינות מיטבית", אז לגבי הסדרן בתחנה, משמעות הניהול תהיה "לעשות באופן המיטבי את כל הפעולות הנכונות ובסדר הנכון שיבטיחו את התכלית".באותה מידה, גם כאשר תכלית העשייה של אם צעירה תהיה "הבאת ביתה הצעירה לגן הילדים עד שמונה בבוקר כשהיא מוכנה ומאורגנת", משמעות הניהול תשוב ותהיה "לעשות באופן המיטבי את כל הפעולות הנכונות ובסדר הנכון שיבטיחו את התכלית"

 

מהם 6 הכללים שקיומם יקדם את הניהול להיות ניהול עם משמעות

 

הגדרת חזון, מטרה, יעד, הישג מיטבי, כוכב צפון או כל כינוי אחר שאם יוגדר יאפשר לניהול להתכוון אליו. ההגדרה תהיה מדוייקת ובת-מדידה ותהיה מנוסחת באופן מאתגר וממריץ. כך למשל, הגדרה האומרת "שיפור תהליכים בייצור" אינה תורמת דבר, בעוד ניסוח דוגמת "הגדלת קצב ייצור הברגים בעלי ראש עגול ב 20% יחסית לתפוקה בשנה הקודמת" מזמינה את כל הנוגעים בדבר להירתם להשגת התוצאה.

 

בירור ערכים ומאפיינים של הארגון. פעולה שתכליתה לייצר הבנות:

 

מי אנחנו באמת. אילו נכתבה, מה היה כתוב בתעודת הזהות של הארגון, מהו ה DNA  שלו. ארגון המקבל החלטה לעבור לשווק בחו"ל כי השוק בישראל "נגמר", ראוי שיבחן אם המאפיינים שלו תורמים להחלטה או שהיא בכלל עלולה לרסק אותו.

מידת ההלימה בין ערכי הארגון והעובדים בו. למשל, ארגון ש"מתן שירות איכותי" הוא אחד מערכיו ותנאי מרכזי להצלחתו, יפעל להבטיח שהעובדים בו רואים את הערך הזה באופן דומה.

 

בקרה על איכות המטרה ודרך הפעולה להשגתה. הגדרה איכותית של מטרה נבחנת בין השאר על פי מידת הנוכחות בה של ערכי הארגון. לדוגמה, ארגון החורת על דגל ערכיו את איכות הסביבה, סביר שיימנע מהגדרת מטרה העלולה לגרום להגדלת המזהמים באוויר.

 

תכנון. כינון אסטרטגיה להשגת המטרה ופיתוח תוכנית פעולה לרבות אבני דרך ומועדי ביניים.

 

ארגון.  להקים את המבנה הארגוני שישרת באופן המיטבי את השגת המטרה, ייצור הגדרות תפקיד רלבנטיות ויקבע תהליכים מוסכמים קבלת החלטות

.

הנהגה. ריתום המנהלים והעובדים והנהגתם באמצעות שיתוף בחשיבה ובאחריות, מתן עידוד ומוטיבציה – "חיבור החלומות הפרטיים לחלום הארגוני", חיזוק כוחות פנימיים. שמירה על ביצוע תהליך נמרץ אך מאוזן תוך הימנעות מהפעלת לחצים מיותרים.

בקרה. קיום תהליכי משוב תמידיים. השגחה על הביצועים והתקדמותם בהתאם למטרות המוגדרות ואחריות לפעולות תיקון במידת הצורך.

 

מתי אם כך ניהול הופך להיות ניהול עם משמעות?

הניהול הופך להיות בעל משמעות רק כאשר הוא מכוון לתכלית. תכלית זו עשויה להיות שונה בין ארגונים ובין אנשים, אולם קיומה הוא הכרח, על מנת שניתן יהיה לייצר פעולות שיקדמו את השגתה, ואת קידום הארגון. מיום שהתכלית הוגדרה, נקבעה גם מידת המשמעות לניהול הדרך להשגתה, אותה משמעות שעל המנהל לקיימה ולפרנס אותה. 

מנטור לניהול עם משמעות