תרגיל בבחירת שפת תגובה​

  ע"פ ס. קובי

 

מיהו פרואקטיבי? מי שניצל את זכותו להבדלה בינו לבין שאר החי, לקבל החלטה לאחר שיקול דעת ומחשבה ולא כמענה אוטומטי-ריאקטיבי, כפי שנוהגים לפעול בעלי החיים.

למאמן:

 

לפניך דף עבודה בנושא פרואקטיביות, לאחר שהנושא הוסבר למתאמן. 

בהמשך תמצא רשימת  אמירות בשפה ריאקטיבית. בקש מהמתאמן לתרגם אותן לאמירות בשפה פרואקטיבית.

 

במחצית השנייה של הדף נמצאות תשובות "נכונות" אפשריות. הראה אותן למתאמן בסיום, בכל מקרה יסייעו לך בהעברת התרגיל.

  

ב ה צ ל ח ה !

 

 

 רשום בעמודה של השפה הפרואקטיבית, באיזו דרך היית מתנסח מול הביטוי בשפה הריאקטיבית

 

                   שפה ריאקטיבית               שפה פרואקטיבית

 

1             אני לא יכול לעשות דבר

2            כזה אני

3            הוא מרגיז אותי כל כך

4            הם לא ירשו זאת

5            אין לי זמן לעשות את זה

6            אני לא יכול

7            אני מוכרח

8            אילו רק

 

 

אופציה לתשובות לתרגיל. 

 

                    שפה ריאקטיבית               שפה פרואקטיבית

 

1             אני לא יכול לעשות דבר        אני אבדוק את כל החלופות

2            כזה אני                                 אני יכול לבחור גישה אחרת

3            הוא מרגיז אותי כל כך            בחרתי לכעוס בגללו. אני יכול גם אחרת.

4            הם לא ירשו זאת                    אני אעשה דברים שאינם תלויים ברשותם

5            אין לי זמן לעשות את זה         העדפתי לעשות דברים אחרים בזמן שלי

6            אני לא יכול                            אני בוחר לא להתעסק עם זה

7            אני מוכרח                              אני רוצה, אני מעדיף

8            אילו רק                                 אני אעשה

 

מנטור לניהול עם משמעות